top of page
KELDA QUARTET

Ingeborg Christophersen recorders 
Gunnar Hauge Baroque cello

Juhani Silvola guitar

Sarah-Jane Summers fiddle

Baroque music inspired by Scotland meets Scottish music from the Baroque era....

ENGLISH

 

Sarah-Jane Summers (SCO) and Juhani Silvola (FIN/NO) are two of the world's foremost folk music performers. In this unique concert, they meet two of Norway's leading Baroque musicians: Gunnar Hauge (Baroque cello) and Ingeborg Christophersen (recorders).

 

New arrangements of Scottish traditional music from the Baroque era will be performed alongside pieces written by Italian and English Baroque composers who were heavily inspired by Scottish folk music. In the same way as folk and classical traditions merged via Barsanti, Geminiani and Matthew's arrangements of Scottish folk tunes, Kelda Quartet merges the musics of two baroque musicians and two folk musicians.

 

The 18th century was a particularly interesting period in Scotland. The union between Scotland and England in 1707 showed how divided Scotland was: pro-English Edinburgh embraced English and European impulses, unlike the Gaelic-speakers in the Highlands. This split can also be heard in the Scottish folk music of this era, with the archaic forms with their irregular phrases and completely different harmonic structure in the north, and more pan-European forms and harmonic structures in the south. The influence of Edinburgh's upper class is evident in Scottish folk music from the 18th century. Since it was those who organised big balls who had the money to pay musicians (both to play and write new music), the upper class was a great employer for folk musicians.

NORSK

Skotske Sarah-Jane Summers og norsk-finske Juhani Silvola er to av verdens fremste utøvere av folkemusikk. I denne unike konserten blir det et samspill mellom dem og to barokkmusikere: barokkcellisten Gunnar Hauge og Ingeborg Christophersen på blokkfløyter. Det blir nye arrangermenter av skotske folketoner side om side med skotsk musikk i barokkdrakt. Mange italienske og engelske barokkomponister lot seg nemlig inspirere av skotsk folkemusikk. På samme måte som folketonene og den klassiske tradisjonen fusjonerte den gang, i blant annet Barsanti, Geminiani og Matteis sine arrangementer av skotske folketoner, vil altså to barokkmusikere og to folkemusikere fusjonere for denne konserten.

 

1700-tallet var en spesielt interessant periode i Skottland. Unionen mellom Skottland og England i 1707 tydeliggjorde hvor splittet Skottland var: pro-engelske Edinburgh omfavnet engelske og europeiske impulser, i motsetning til de gælisktalende i det skotske høylandet. Denne splittelsen kan også høres i skotsk folkemusikk fra denne tiden, der man finner arkaiske former med uregelmessige fraser og en helt annerledes harmonisk struktur i nord, og mer pan-europeiske former og harmonikk i sør. Innflytelsen fra Edinburghs overklasse er tydelig i Skotsk folkemusikk fra 1700-tallet. Siden det var de som arrangerte store ball og hadde penger til å betale musikere (både til å spille og skrive ny musikk), var overklassen en stor arbeidsgiver for folkemusikere.

Kelda Quartet
Kelda Quartet
bottom of page